Het financiële plaatje

Deze paragraaf geeft een beeld van de kosten voor het oprichten en faciliteren van een autisme ambassade voor de organisatie.  

Deze kosten bestaan uit: 

 1. Initiële investering bij oprichting (eerste half jaar)  
 2. Jaarlijks terugkerende kosten 

Initiële investering bij oprichting

De kosten voor het oprichten van een autisme ambassade bestaan uit: 

 • Tijdsbesteding van het interne projectteam. Met andere woorden: uren die beschikbaar worden gesteld aan de projectgroepleden (zie voor meer informatie over het doel van het projectteam: oprichting ambassade). Een projectteam bestaat bijv. uit: 
  • Projectleider
  • Een aankomend ambassadeur
  • Communicatie-adviseur 
  • HR- of diversiteits/inclusie functionaris
  • Een procesbegeleider (bij begeleiding door stichting VAB vervalt deze rol binnen het projectteam en wordt deze opgepakt door VAB) 
 • Uren voor ambassadeurs voor het volgen van de training, bijdragen aan het maken van een plan van aanpak, de eindopdracht en voor de uitvoering van de eerste ambassadeurstaken. Deze uren worden meestal beschikbaar gesteld binnen de functie.   
 • Training door stichting Vanuit autisme bekeken (optioneel). Dit is een 4-daags trainingsprogramma voor de autisme ambassadeurs door 2 ervaren trainers onder wie één ervaringsdeskundig adviseur. Dit programma heeft als doel: 
  • De ambassadeurs inzichten en handvatten bieden in hoe zij persoonlijk hun ambassadeursrol kunnen vervullen, op een manier die goed bij hen past 
  • Het opstellen van een autisme ambassadeplan ten behoeve van een duurzaam medewerkersnetwerk (de Ambassade) binnen de organisatie. Dit omvat een missie, visie, doelen en een praktisch activiteitenplan waarin de activiteiten worden verdeeld onder de ambassadeurs.  
  • Buiten de geplande trainingsdagen ondersteunen de VAB-adviseurs bij het opstellen van het plan van aanpak, de individuele eindopdracht en het teamproces 
 • Begeleiding en advies tijdens het oprichtingstraject. VAB heeft ervaring met het succesvol oprichten van autisme ambassades bij grote werkgevers. VAB biedt naast de training ondersteuning bij het oprichtingsproces door: 
  • Advisering bij de werving van autisme ambassadeurs en het voeren van selectiegesprekken. Goede selectie is essentieel voor het welslagen van een autisme ambassade.  
  • Advisering bij een duurzame borging van de autisme ambassade binnen de organisatie 
  • Het faciliteren van een lanceringsmoment en/of een eerste workshop  
 • Overige optionele kosten. Bijv. voor: 
  • Ontwikkelen van video en communicatiematerialen 
  • Ontwikkelen van materialen t.b.v. werving 
  • Beschikbaar stellen van ruimte en catering ten behoeve van trainingsdagen, lanceringsevent en workshop indien deze fysiek plaatsvinden 

Er zijn 2 mogelijke opties

 1. Training & ondersteuning door VAB
 2. Zelf doen
  Optie 1
Training & ondersteuning door VAB 
Optie 2
Zelf doen
Training van ambassadeurs + trajectbegeleiding en -advies door stichting Vanuit autisme bekeken (VAB) Neem contact op met info@vanuitautismebeken.nl om de mogelijkheden te bespreken N/A
Tijdsbesteding per deelnemer / ambassadeur 4 trainingsdagen + intake en voorbereiding op trainingsdagen 4 trainingsdagen + intake en voorbereiding op trainingsdagen
Inzet van uw projectteam Projectleider + medewerker HR + medewerker communicatie Projectleider + medewerker HR + medewerker communicatie + interne trainers & procesbegeleider
Overige operationele kosten Eigen ruimtes en voorzieningen Eigen ruimtes en voorzieningen

Jaarlijks terugkerende kosten

 1. Uren ambassadeurs: de gemiddelde ambassadeur besteed 2 uur per week aan ambassadeurstaken. 

 2. Uren projectleider/coördinator voor het begeleiden en ondersteunen van de ambassadeurs. 

 3. Budget voor activiteiten: In het plan van aanpak van de ambassade zijn activiteiten opgenomen die de ambassadeurs gaan ondernemen. Voor een aantal van deze activiteiten is er budget nodig. Bijv. voor een externe spreker, of voor een hapje/drankje bij een bijeenkomst, etc.  Uit zo'n budget kan bijv. ook het lidmaatschap van de ambassadeurs aan de landelijke Vereniging Autisme Ambassadeurs worden betaald. 

 4. Training van nieuwe ambassadeurs die later instromen.

Activiteit

Jaarlijkse kosten

Tijdsbesteding per ambassadeur Gemiddeld 2 uur per week
Tijdsbesteding projectleider Afhankelijk van grootte ambassade en positionering binnen de organisatie
Budget voor activiteiten Ambassade € 5.000,- per jaar (schatting en afhankelijk van activiteiten en positionering van de ambassade)
Het later instromen van nieuwe ambassadeurs Zie Training tot autisme-ambassadeur | Vanuit autisme bekeken voor de mogelijkheden tot deelname aan de open-inschrijftraining. In overleg kan stichting VAB ook extra interne trainingen organiseren