Het financiële plaatje

Deze paragraaf geeft een beeld van de kosten voor het oprichten en faciliteren van een autisme ambassade voor de organisatie.  

Deze kosten bestaan uit: 

 1. Initiële investering bij oprichting (eerste half jaar)  
 2. Jaarlijks terugkerende kosten 

Initiële investering bij oprichting

De kosten voor het oprichten van een autisme ambassade bestaan uit: 

 • Tijdsbesteding van het interne projectteam. Met andere woorden: uren die beschikbaar worden gesteld aan de projectgroepleden (zie voor meer informatie over het doel van het projectteam: oprichting ambassade). Een projectteam bestaat bijv. uit: 
  • Aankomend autisme ambassadeur 
  • Programmamanager 
  • Communicatie-adviseur 
  • HR- of diversiteits/inclusie functionaris
 • Uren voor ambassadeurs voor het volgen van de training, bijdragen aan het maken van een plan van aanpak, de eindopdracht en voor de uitvoering van de eerste ambassadeurstaken. Deze uren worden meestal beschikbaar gesteld binnen de functie.   
 • Training door stichting Vanuit autisme bekeken (optioneel). Dit is een 4-daags trainingsprogramma voor de autisme ambassadeurs door 2 ervaren trainers onder wie één ervaringsdeskundig adviseur. Dit programma heeft als doel: 
  • De ambassadeurs inzichten en handvatten bieden in hoe zij persoonlijk hun ambassadeursrol kunnen vervullen, op een manier die goed bij hen past 
  • Het opstellen van een autisme ambassadeplan ten behoeve van een duurzaam medewerkersnetwerk (de Ambassade) binnen de organisatie. Dit omvat een missie, visie, doelen en een praktisch activiteitenplan waarin de activiteiten worden verdeeld onder de ambassadeurs.  
  • Buiten de geplande trainingsdagen ondersteunen de VAB-adviseurs bij het opstellen van het plan van aanpak, de individuele eindopdracht en het teamproces 
 • Advisering tijdens het oprichtingstraject (optioneel). VAB heeft ervaring met het succesvol oprichten van autisme ambassades bij grote werkgevers. VAB biedt naast de training ondersteuning bij het oprichtingsproces door: 
  • Advisering bij de werving van autisme ambassadeurs en het voeren van selectiegesprekken. Goede selectie is essentieel voor het welslagen van een autisme ambassade.  
  • Advisering bij een duurzame borging van de autisme ambassade binnen de organisatie 
  • Het faciliteren van een lanceringsmoment en/of een eerste workshop  
 • Overige optionele kosten. Bijv. voor: 
  • Ontwikkelen van video en communicatiematerialen 
  • Ontwikkelen van materialen t.b.v. werving 
  • Beschikbaar stellen van ruimte en catering ten behoeve van trainingsdagen, lanceringsevent en workshop indien deze fysiek plaatsvinden 

Er zijn 2 mogelijke opties

 1. Zelf doen
 2. Zowel training als ondersteuning door VAB
  Optie 1
Zelf doen 
Optie 2
Zowel training als ondersteuning door  VAB

Tijdsbesteding per deelnemer / ambassadeur

40 uur 40 uur
Tijdsbesteding van uw projectteam 350 175
Overige operationele kosten Eigen ruimtes en voorzieningen Eigen ruimtes en voorzieningen
Tarief training en advies VAB   € 25.000,-
vrijgesteld van BTW.

Jaarlijks terugkerende kosten

 1. Uren ambassadeurs: de gemiddelde ambassadeur besteed gemiddeld 90 uur per jaar aan ambassadeurstaken. Hierbij is uitgegaan van een gemiddelde van 2 uur per week en 45 werkbare weken.  

 1. Uren programmamanager voor het begeleiden en ondersteunen van de ambassadeurs. 45 Uur op jaarbasis gebaseerd op gemiddeld 1 uur per week.  

 1. Training nieuwe ambassadeurs door VAB. Deze open inschrijftraining kost € 1.975,- per deelnemer en komt inhoudelijk overeen met de geboden inhouse training zoals opgenomen in de methodiek.  

 1. Beschikbaar budget voor activiteiten: In het plan van aanpak van de ambassade zijn activiteiten opgenomen die de ambassadeurs gaan ondernemen. Voor een aantal van deze activiteiten is het hanidg als er een klein budget beschikbaar is. Bijv. voor een externe spreker, of voor een hapje/drankje bij een autisme café etc. Met een budget van € 5.000,- per jaar kan een ambassade al mooie activiteiten ondernemen. Uit zo'n budget kan bijv. ook het lidmaatschap van de ambassadeurs aan de landelijke Vereniging Autisme Ambassadeurs worden betaald. 

Voorbeeld jaarlijkse kosten, bij Ambassade van 10 ambassadeurs

 

Kosten per jaar

Bij 10 ambassadeurs

Tijdsbesteding ambassadeurs 90 uur per ambassadeur 900 uur
Tijdsbesteding programmamanager 45 uur 45 uur
Training nieuwe ambassadeurs € 1.975,- per ambassadeur € 3.950,-*
Budget voor activiteiten € 5.000,- € 5.000,-

* uitgaande van 2 nieuwe ambassadeurs per jaar, bij meer nieuwe ambassadeurs kan in overleg ook een interne training worden georganiseerd