Fase 6: Uitvoering en onderhoud

Hoe houden we de ambassade in stand en bewaken we de gestelde doelen?

Wat heb je hier aan?

Er is een blijvend medewerkersnetwerk van autisme ambassadeurs. Inclusief samenwerken staat blijvend op de agenda. Er worden met regelmaat nieuwe ambassadeurs opgeleid. De organisatie biedt een meer aantrekkelijke werkomgeving voor (potentiële) werknemers.

Wat ga je doen?

Je faciliteert structurele evaluatiemomenten met stakeholders, waaronder directie. Je stelt een procesbegeleider beschikbaar om ambassadeurs waar nodig te ondersteunen.

Wat heb je hierna bereikt?

  • Ambassadeurs zijn in staat om effectief hun rol te vervullen.  
  • Er bestaan instroommomenten waarop nieuwe ambassadeurs kunnen starten
  • Er bestaan een structurele overleg- evaluatiemomenten over de voortgang

Bijbehorende materialen