Terugkerende activiteiten

Het maken van een concrete planning met regelmatig terugkerende activiteiten is één van de middelen om de Ambassade duurzaam te borgen. Een concreet activiteitenoverzicht maakt dat je Ambassade actief blijft. Evalueer elk kwartaal dit overzicht met alle ambassadeurs en bespreek welke nieuwe activiteiten eventueel kunnen worden toegevoegd. En stop met activiteiten die niet succesvol blijken te zijn.  

Een voorbeeld van een activiteitenoverzicht vind je hieronder.  

Activiteit
Actiehouder (persoon)
Wanneer (datum of tijdvak
Organiseren en geven van workshops voor leidinggevenden    
Organiseren van workshops voor HR gerelateerde functies: recruiters, ARBO, HR functionarissen    
Lezingen voor geïnteresseerden (alle collega’s van de organisatie)      
Intranetpagina verder professionaliseren en onderhouden    
Opstellen en verspreiden van een periodieke nieuwsbrief naar geïnteresseerden      
Schrijven en plaatsen van korte posts op social media kanalen van de organisatie      

Beleid beïnvloeden: Bijv.  

  • Aandacht voor autisme bij onboarding (welke aanpassingen zijn nodig om goed te kunnen functioneren, diversiteitsnetwerken benoemen)  
  • Aanpassen sollicitatieproces voor mensen met autisme  
  • Mogelijkheid om af te mogen wijken van bestaande beoordelingssystematiek   
   
Één keer per kwartaal informatie-bijeenkomst voor medewerkers die interesse hebben om ambassadeur te worden      
Testimonials verzamelen van mensen met autisme die vertellen over hun beleving binnen de organisatie      
Ambassadeurs om beurten voorstellen op intranet (veel communicatie momenten)      
Adviesrol bij HR of OR om input te geven over werken met autisme (onboarding, faciliteiten, beoordelingssystematiek …)      
Aanwezigheid op of ondersteuning bij banenmarkt     
Gesprekken met collega’ door bijv. een spreekuur op een vast tijdstip en vaste locatie per tijdvak. Of één op één ontmoetingen op afspraak.     
Organisatie van een periodiek autisme ambassade café (ontmoetingsplek om ervaringen uit te wisselen)     
Contacten met andere ambassades bij andere organisaties. Deelname netwerkbijeenkomsten landelijke autisme ambassade      
Contacten andere diversiteitsplatforms      
Activiteit jaarlijkse autisme-dag    
Jaarlijkse evaluatie en herbenoeming kerngroep      
Voorbereiding en evaluatie activiteiten