Rol programmabegeleider

Een programmabegeleider is een collega met kennis van autisme en/of andere vormen van psychische kwetsbaarheid en grote betrokkenheid heeft bij het onderwerp psychische diversiteit. In de oprichtingsfase heeft de programmabegeleider de volgende taken:  

  • Het (mede)coördineren van de uitvoering van het project tijdens de opstartfase 
  • Het (ondersteunen bij het) werven van ambassadeurs  
  • Het begeleiden van het groepsproces 
  • Ondersteunend bij het maken van het plan van aanpak 

De programmabegeleider neemt deel aan de training zodat deze goed op de hoogte is van zowel de inhoud als de verbinding in het team van ambassadeurs.  

Na de oprichting ondersteunt de programmabegeleider door: 

  • Zijn/haar interne netwerk aan te boren 
  • Intern verbinding te leggen met diverse afdelingen en leidinggevenden  
  • Te helpen bij organisatorische zaken waaronder: plannen, faciliteren en begeleiden overleggen en bijeenkomsten.   

De programmabegeleider is bij voorkeur zelf geen ambassadeur en heeft ook zelf geen autisme of andere psychische kwetsbaarheid. Ervaring laat ziet dat het vervullen van de ambassadeursrol naast de eigen werkzaamheden extra inspanning vraagt. De rol van programmabegeleider is vaak te intensief om die naast de ambassadeursrol te vervullen.