Fase 4: Scholing en planning

Wie doet wat, wanneer en hoe in de ambassade?

Wat heb je hier aan?

Je hebt een groep medewerkers die zich, op basis van een door de organisatie gedragen plan, gepassioneerd inzetten voor collega’s met autisme en een inclusieve werkomgeving.

Wat ga je doen?

Je leidt een groep van 5-15 medewerkers via een interne training tot autisme ambassadeur. In gezamenlijkheid schrijven zij een plan van aanpak om een duurzaam medewerkersnetwerk te vormen.  

Wat heb je hierna bereikt?

  • De organisatie heeft tussen de 5 en de 15 getrainde ambassadeurs.  
  • De structuren voor een netwerk van ambassadeurs zijn ingericht.
  • Vervolgafspraken tussen ambassadeurs onderling en met andere betrokken zijn gemaakt

Bijbehorende materialen