De Methodiek

Hier vind je de volledige methodiek voor het oprichten van een Ambassade.

Het is een procesaanpak die bestaat uit zes fases. Het oprichten van een ambassade gebeurt in fase 1 t/m 5.  Deze kunnen in circa 6 maanden worden doorlopen. De zesde fase (uitvoering & onderhoud) loopt onbeperkt door. Je kunt er voor kiezen om het volledige proces te doorlopen, of om onderdelen hiervan te gebruiken.

Hieronder kan je bij iedere fase zien wat je er aan hebt, wat je gaat doen en wat je bereikt. Per fase vind je ook alle daarbij behorende documenten en materialen die direct klaar zijn voor gebruik.

Een overzichtelijke factsheet als PDF over deze methodiek vind je hier.

Fase 1: Oriƫntatie

Is een autisme ambassade iets voor ons?

Link

Fase 2: 0-meting

Hoe inclusief zijn wij nu?

Link

Fase 3: Communicatie & werving

Hoe nemen we onze medewerkers hier in mee?

Link

Fase 4: Scholing en planning

Wie doet wat, wanneer en hoe in de ambassade?

Link

Fase 5: Voorlichting

Hoe communiceert de ambassade met de rest van de organisatie?

Link

Fase 6: Uitvoering & onderhoud

Hoe bewaken we de gestelde doelen?

Link