Fase 2: 0-meting

Hoe inclusief zijn wij nu?

Wat heb je hier aan?

Je hebt meer inzicht in waar je organisatie, in de beleving van medewerkers, nu staat op het gebied van inclusief werken.

Wat ga je doen?

Je neemt een 0-meting af in de vorm van een vragenlijst bij (een groep) medewerkers.

Wat heb je hierna bereikt?

  • Inzicht is opgedaan in hoe inclusief medewerkers de huidige situatie ervaren.  
  • Je hebt meer kennis opgedaan in de verschillende stadia van een inclusieve cultuur. Je kunt beter verwoorden wat er al is bereikt, wat er nog niet is bereikt en welke mijlpalen daarbij horen
  • Contacten met interne stakeholders op het gebied van inclusie, zijn gelegd.  

Bijbehorende materialen