Voorbeeldtekst intranet of ander online intern platform

Help ons om een succes te maken van de Autisme Ambassade

[NAAM WERKGEVER] wil graag de ontwikkeling van een autisme ambassade faciliteren en biedt daarmee meer support aan medewerkers met autisme. Lees hier hoe jij kan helpen of hoe dit van belang kan zijn voor jou. 

[NAAM MEDEWERKER] is één van de medewerkers die gediagnosticeerd is met autisme en het initiatief neemt om een Autisme Ambassade te op te zetten binnen [NAAM WERKGEVER]. “De grootste impact die Autisme Ambassadeurs hebben is het ondersteunen van medewerkers met ASS bij het open zijn over hun autisme naar hun collega’s en het management” verklaart [NAAM WERKNEMER]. “Ze kunnen ook helpen door meer begrip te creëren voor “ander” gedrag, zodat er beter samengewerkt kan worden”. 

In [JAARTAL] start [NAAM WERKGEVER] met het ontwikkelen van een Autisme Ambassade in samenwerking met VAB (Vanuit autisme bekeken), een Nederlands non-profit expertiseteam op het gebied van autisme. Het doel is om meer bewustzijn en acceptatie te creëren voor ASS binnen de organisatie. [NAAM MEDEWERKER] realiseerde zich dat hij niet de enige medewerker is met autisme binnen onze organisatie die worstelt om te passen binnen de werkomgeving van onze organisatie en ook dat er niemand is die op durft te staan voor medewerkers zoals hem. 

Met een grotere groep Ambassadeurs die zich verenigen in de Autisme Ambassade kunnen we meer medewerkers met autisme bereiken die moeilijkheden ervaren in het vervullen van hun potentieel of het vinden van hun weg binnen de organisatie. Daarnaast kunnen we invloed uitoefenen op het doorbreken van het stigma op autisme bij leidinggevenden en collega’s, zodat er meer onderling begrip ontstaat. 

De Autisme Ambassade is een netwerk van werknemers met autisme uit verschillende lagen van de organisatie die zich inzetten om open te zijn over hun autisme en in gesprek gaan met de organisatie (van directie tot directe collega’s) over wat zij nodig hebben om beter en met meer plezier te kunnen werken.
Door dit te faciliteren levert [NAAM ORGANISATIE] een bijdrage aan de emancipatie en het behoud van werk van deze werknemers en ontwikkelen een perspectief ontwikkelen voor toekomstige werknemers en/of werkzoekenden met autisme. En eigenlijk voor alle medewerkers die gebaat zijn bij de veiligheid en ruimte om ‘jezelf’ te kunnen zijn in de werkomgeving.

Wie zoeken we?
•    Je hebt autisme en bent al enige tijd geleden gediagnosticeerd
•    Je weet hoe autisme jouw functioneren in het dagelijkse leven beïnvloed
•    Je hebt toestemming van je leidinggevende om deel te nemen
•    Je voelt je comfortabel om te spreken over je autisme en wil hierin groeien. 

Hoe gaat het in zijn werk?
In een 4-daags trainingsprogramma maak je kennis met je collega Autisme Ambassadeurs en leer je over de ‘ins en outs’ van het ambassadeurschap. Het doel is het gezamenlijk opzetten van een ambassadeursplan dat jij, en je collega ambassadeurs, gaan implementeren. 

De rol van autisme ambassadeur vervul je als extra rol binnen je huidige functie. Stem af met je leidinggevende dat je hier in je huidige baan tijd voor vrij mag maken. Hou rekening met een gemiddelde van 2 uur per week. 

Voor meer informatie over de rol van autisme ambassadeur kan je contact opnemen met [NAAM]. Heb je interesse om deel te nemen aan de training vul dan het intakeformulier in en mail dit naar [MAILADRES] voor [DATUM]. Ook als je interesse hebt om een andere rol dan ambassadeur te vervullen om de Autisme Ambassade verder te helpen kan je een mail sturen.   

De trainingsdata zijn:
•    [TRAININGSDATA]

Om de ontwikkelingen van de Autisme Ambassade te volgen kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Je mail en/of aanmelding wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.