Fase 5: Voorlichting

Hoe communiceert de ambassade met de rest van de organisatie?

Wat heb je hier aan?

Medewerkers met (een vermoeden van) autisme, hun collega’s en leidinggevenden weten beter wat autisme is en wat er voor nodig is om gezamenlijk optimaal en met plezier te functioneren

Wat ga je doen?

Je organiseert een informatief lanceringsmoment waarop de hele organisatie kennis kan maken met de autisme ambassade. Je organiseert één of meer workshops voor mensen met een grotere betrokkenheid bij het onderwerp (bijv. leidinggevenden).

Wat heb je hierna bereikt?

  • De hele organisatie is bereikt met informatie over psychische diversiteit op het werk en is geïnformeerd over wat autisme ambassadeurs en waar zij voor te benaderen zijn
  • Delen van de organisatie, bijv. leidinggevenden, zijn gericht geïnformeerd over autisme en zijn meer betrokken bij missie en visie van de autisme ambassade.

Bijbehorende materialen