Terugkerende bijeenkomsten

Het organiseren van steeds terugkerende bijeenkomsten helpt bij het borgen van de Ambassade. Je kan hierbij denken aan: 

Ambassadeursbijeenkomsten

Bijeenkomsten waar alle ambassadeurs aan deelnemen en waarbij vaste agendapunten en onderwerpen die op dat moment aan de orde zijn, worden besproken. Onderwerpen zijn: bespreken activiteiten, bedenken nieuwe activiteiten, uitwisselen onderlinge ervaringen in het ambassadeurschap, ontwikkelingen, mededelingen kerngroep etc. Om de betrokkenheid van alle ambassadeurs hoog te houden wordt aangeraden minimaal 3 ambassadeursbijeenkomsten op jaarbasis te organiseren.  

Stakeholdersbijeenkomsten

Bijeenkomst met belangrijke stakeholder(s) binnen je organisatie. Hier worden de resultaten van de Ambassade besproken. Ook is dit een moment om de stakeholder(s) te adviseren over hoe de beleving is binnen de organisatie betreffende psychische diversiteit en hen om advies te vragen hoe de betrokkenheid van leidinggevenden kan worden verhoogd. Geadviseerd wordt om minimaal 2 keer per jaar in overleg te gaan met de stakeholder(s).  

Overleg met overkoepelend diversteitsnetwerk

Veel organisaties hebben een diversiteits- en inclusie manager. Sluit daarbij aan met de Ambassade. Tijdens een overkoepelend overleg, kunnen ervaringen worden uitgewisseld met andere netwerken en kan je bijv. inspiratie opdoen voor nieuwe veelbelovende activiteiten. Dit overkoepelende orgaan heeft vaak een groot en breed netwerk waarvan je gebruik kan maken.