Voorbeeld video's

Er zijn korte video’s beschikbaar over het ambassadeurschap. Deze video’s kunnen vrij gebruikt worden voor communicatiedoeleinden binnen de eigen organisatie. 
Bijv. om potentiële ambassadeurs te werven. Ze geven helder weer wat het ambassadeurschap inhoudt. Daarnaast zijn er ook themavideo’s te gebruiken bij voorlichting. Bijv. over functioneringsgesprekken, samenwerken, solliciteren etc.

 

 

Nog leuker is het als je organisatie een eigen video maakt zoals bijvoorbeeld bij de Parnassia Groep of de Politie. 

Politie (gebruikt voor presentatie aan organisatie na afloop van training)