2 Redenen om regelmatig te evalueren

  • Het is voor de ambassade zelf belangrijk om inzicht te hebben in welke activiteiten er zijn ondernomen. Zowel in gezamenlijkheid als door de verschillende ambassadeurs. Daarmee ontstaat betrokkenheid bij en verbinding met de ambassade. Inzicht in wat je hebt gedaan en successen werken stimulerend om weer nieuwe activiteiten op te pakken of bepaalde activiteiten te herhalen.  Verzamel mooie voorbeelden en quotes die ook weer geplaatst kunnen worden op het intranet.  
  • Het is ook belangrijk om naar de organisatie te verantwoorden wat je als ambassade hebt ondernomen. De ambassade krijgt tenslotte middelen beschikbaar (budget, uren) om activiteiten te ondernemen en openheid over en begrip voor psychische diversiteit te verhogen. Als periodiek kan worden aangetoond wat de (gezamenlijke) activiteiten zijn geweest, wat de effecten waren en wat de komende periode wordt ondernemen, draagt dit bij aan de bestendiging van de ambassade. Door groei van het netwerk, aantoonbare resultaten etc. kan een organisatie bijna niet meer om de ambassade heen, en zal de organisatie genegen zijn om blijvend budget toe te kennen.   

  Draag dus zorg voor

  • Inzicht in de overkoepelende activiteiten van de ambassade. Bijv. als je een lanceringsevent hebt georganiseerd: hoeveel mensen hebben die bezocht. Hoeveel nieuwsbrieven zijn verstuurd en hoeveel mensen hebben zich aangemeld. Wat heb je gedaan om beleid te beïnvloeden?  
  • Zorg ook dat je inzicht hebt in de individuele activiteiten van de ambassadeurs. Bijv. hoeveel mensen zijn individueel gesproken/geholpen die ook een psychische kwetsbaarheid hebben? Hoeveel leidinggevenden zijn geadviseerd?  
  • Draag zorg voor een zo compleet mogelijk overzicht inclusief de resultaten. Het is voor een organisatie altijd interessant om te weten hoeveel mensen worden bereikt. Het is ook mooi als benoemd kan worden dat de ambassade heeft bijgedragen aan andere beleidskeuzes. Bijv. op de manier waarop de beoordelingen plaatsvinden. Of de manier waarop nieuwe medewerkers ontvangen en ingewerkt worden etc.   
  • En als laatste: evalueer de tijdsbesteding aan ambassadeurstaken.