Beschrijving trainingsprogramma

Hoe het 4-daagse trainingsprogramma te gebruiken?

Een 4-daags trainingsprogramma voor de initiële autisme ambassadeurs maakt deel uit van de methode. Dit programma heeft als doel: 

 • Deelnemers inzichten en handvatten bieden in hoe zij persoonlijk hun ambassadeursrol kunnen vervullen, op een manier die goed bij hen past 
 • Het gezamenlijk opzetten van een autisme ambassadeplan voor een duurzaam medewerkersnetwerk (de ambassade) binnen de organisatie. Dit omvat een missie, visie, doelen en een praktisch activiteitenplan waarin de activiteiten worden verdeeld onder de groep ambassadeurs. Een plan wat werkbaar is en succesvol geïmplementeerd kan worden binnen de organisatie. Het format voor een autisme ambassadeplan vind je hier. Daarnaast maakt elke deelnemer een eigen eindpresentatie waarin hij/zij zelf invulling geeft aan het ambassadeurschap (wat aansluit op het autisme ambassadeplan). 

Vanuit autisme bekeken (VAB) faciliteert deze training met 2 ervaren trainers waaronder één ervaringsdeskundig adviseur (iemand die zelf autisme ambassadeur is). Buiten de geplande trainingsdagen ondersteunen de VAB adviseurs bij het plan van aanpak en de individuele eindopdracht. 

De 4 trainingsdagen worden in een tijdsbestek van 3 maanden ingepland. Alle inhoudelijke informatie die tijdens de trainingen worden gedeeld, worden vrij beschikbaar gesteld aan de deelnemers. Deze kunnen zij gebruiken in hun eigen presentaties en activiteiten als autisme ambassadeur.  

De opbouw van de training 

Trainingsdag 1: Jij en de autisme ambassade  

 • Kennismaking met de ambassadeurs 
 • Verwachtingen 
 • Visie ambassadeurschap en Vereniging Autisme Ambassadeurs 
 • Nulmeting inclusie en psychische diversiteit 
 • Stakeholderanalyse 
 • Autisme en Inclusie; visies op autisme en psychisch diversiteitsbeleid 
 • Plan van aanpak en individuele eindpresentaties: toewerken naar laatste trainingsdag 

Trainingsdag 2: Diversiteit, Inclusie, Dilemma’s en rollen 

 • Begrippen diversiteit, (sociale) inclusie, eigen regie 
 • Welke rol heb je? Verschillen tussen belangenbehartiger, lotgenoot en ambassadeur 
 • Stellingen en dilemma’s: waar kan je als ambassadeur tegenaan lopen? Op welke punten zijn er geregeld verschillen van inzicht?  
 • Oefenen met een werkplek casus 
 • De context van inclusief werken: VN Verdrag, de Participatiewet, Social Return on Investment, Diversiteitsbeleid 
 • Plan van aanpak: missie, visie en doelen formuleren en gewenste structuur van de autisme ambassade 

Trainingsdag 3: Inzet van de eigen ervaring 

 • Een ambassadeur van een succesvolle autisme ambassade deelt zijn/haar ervaringen 
 • Stadia ervaringsdeskundigheid en hoe kan je persoonlijke ervaringen inzetten in het ambassadeurschap 
 • Welke rollen kan je als ambassadeur vervullen, en welke rol past bij jou? 
 • Eindopdrachten: uitwisseling  
 • Plan van aanpak: Activiteitenplan en rol en taken per ambassadeur 

Trainingsdag 4: presentatie Persoonlijke eindopdrachten en plan van aanpak 

 • Plan van aanpak en eindopdrachten worden gepresenteerd aan genodigden (bijv. collega’s, leidinggevenden, HR functionaris, diversiteitsfunctionaris, communicatie-adviseur) 
 • Feedback wordt verwerkt in het plan van aanpak 
 • Vervolgafspraken: planning eerste activiteiten waaronder een lanceringsevent en een workshop voor leidinggevenden.  

Overig

Deelname aan de training biedt de deelnemers de mogelijkheid om lid te worden van de landelijke Vereniging Autisme Ambassadeurs: een landelijk netwerk met autisme ambassadeurs uit verschillende grote organisaties in Nederland die 3 maal per jaar bijeenkomen en ervaringen uitwisselen. Tijdens en na de training wordt informatie hierover verstrekt, en kunnen de deelnemers zich aanmelden.  

Een format voor een plan van aanpak maakt deel uit van deze methodiek  Ter inspiratie zijn hier voorbeelden van diverse eindopdrachten te vinden.