Trainingsprogramma

Het trainingsprogramma bestaat uit 4 PPT presentaties. Door de slides per trainingsdag te doorlopen leid je op een interactieve manier de deelnemers op ambassadeur en kom je met de deelnemers tot een eindpresentatie en een overkoepelend ambassadeplan. Aan het einde van de training zijn de deelnemers in staat om de eerste stappen in hun ambassadeursrol te gaan zetten. In de notitiepagina's is opgenomen hoe je de verschillende slides kunt behandelen. Voldoende inhoudelijke kennis over neurodiversiteit (of specifiek autisme) is als trainer essentieel.

Tips bij gebruik van de training

  • De training is ontwikkeld voor ambassadeurs met een psychische kwetsbaarheid en specifiek met autisme. Dit betekent dat er ook inhoudelijke slides zijn opgenomen die over autisme en werk gaan. Hier kan indien gewenst, ook andere inhoud aan gegeven worden. Bijv. over ADHD, ADD, niet aangeboren hersenletsel of depressie. 
  • Vraag de deelnemers voorafgaand aan de training het aanmeldformulier te delen met de groep. Zo weet elke deelnemer al iets over de groepsleden en dat scheelt tijd tijdens de voorstelronde.
  • Vraag ook voorafgaand aan de training aan iedereen de in te vullen de vragenlijst "Psychische Diversiteit en Inclusie" in te vullen. Het is waardevol om de beleving van de deelnemers te bespreken tijdens de training. 
  • Het is waardevol om een ambassadeur die al ervaring heeft bij een andere organisatie uit te nodigen tijdens trainingsdag 2 en 3. Hiervoor kan contact opgenomen worden met autismeambassade@vanuitautismebekeken.nl
  • Het is belangrijk om iedereen tijdens de training regelmatig aan het woord te laten. Soms zijn deelnemers minder mondig. Geef ook hen de ruimte om hun waardevolle visie en ideeën te delen. 
  • Laat voorafgaand aan trainingsdag 2 en 3 de kerngroep de laatste versie van het plan van aanpak delen met alle deelnemers. Op deze manier kan iedereen input geven en blijft elke ambassadeur betrokken. 
  • Tijdens de laatste trainingsdag is het waardevol om enkele stakeholders uit te nodigen. Dat kan iemand van HR zijn, of enkele leidinggevenden of collega's van de deelnemers. Zij kunnen nog waardevolle input geven op het plan van aanpak en de eindpresentaties, en kunnen ook een rol spelen bij het bekendmaken van de Ambassade. Vraag tijdens trainingsdag 1 en 2, wie men hiervoor zou willen uitnodigen. 
  • Er kan voor worden gekozen om een certificaat van deelname uit te reiken aan de deelnemers. Een extra feestelijk moment om te vieren dat de training succesvol is afgerond. Evalueer ook altijd de training met de deelnemers. Wat heeft wel gewerkt? Wat niet? En welke suggesties zijn er ter verbetering. 
  • Graag ontvangen we feedback op de training. Deze is constant in ontwikkeling en nieuwe ideeën en inzichten zijn van harte welkom. Deze kunnen gemaild worden naar autismeambassade@vanuitautismebekeken.nl