Start een ambassade

Inclusie-ambassade 

Een inclusie-ambassade is een netwerk van medewerkers met neuro-divergentie, een psychiatrische achtergrond of een fysieke beperking. Deze medewerkers zijn opgeleid tot ervaringsdeskundig ambassadeur. Door openheid over hun eigen ervaringen maken zij zichtbaar hoe ook zij uitstekend kunnen functioneren binnen hun organisatie. Inclusie-ambassadeurs dragen bij aan meer herkenning en erkenning van verschillen tussen mensen op de werkvloer. Dit vergroot het wederzijds begrip en verbetert de werksfeer. 

Door het oprichten van een ambassade krijgen collega’s met een kwetsbaarheid een stem binnen de organisatie en wordt diversiteit en omgaan met verschillen makkelijker bespreekbaar. Binnen de inclusie-ambassade kunnen ambassadeurs elkaar ondersteunen en inspireren in deze missie. Dit maakt je als organisatie een aantrekkelijke werkgever voor excellente kandidaten die net wat anders zijn.  

Een ambassade zet zich structureel in om aandacht te generen voor het onderwerp inclusie en zichtbaarheid van mensen met een kwetsbaarheid. De ambassadeurs worden bijvoorbeeld gevraagd voor (beleids)advies, presentaties of interviews voor leidinggevenden en medewerkers. Zij zijn ook beschikbaar voor 1-op-1 gesprekken, delen hun persoonlijke ervaringen en komen op voor de verschillende belangen. Het ambassadeurschap is een rol of neventaak die ze naast hun gewone werkzaamheden uitoefenen waarvoor de werkgever ze faciliteert. 

Traject Inclusief Werken met Ambassadeurs

VAB ondersteunt organisaties van begin tot eind bij het oprichten van een inclusie-ambassade. Het doorlopen van de hele methodiek Inclusief Werken met Ambassadeurs (werving en training ambassadeurs, schrijven plan van aanpak, lancering) kan in circa 6 maanden doorlopen worden. Daarna staat er een zichzelf onderhoudende ambassade. VAB begeleidt dus het gehele implementatieproces én verzorgt de training voor de ambassadeurs.  

Onze ervaringsdeskundigen hebben veel ervaring in het oprichten van ambassades in zeer uiteenlopende sectoren (van commerciële organisaties, tot onderwijs en (semi-)overheid). Zij maken gebruik van het huidige ambassadeursnetwerk en gebruiken de opgedane ervaringen om je organisatie optimaal te begeleiden en kunnen ondersteunen in het maken van de goede keuzes. Daarnaast hebben zij ervaring in het begeleiden van groepsdynamieken. Een goed functionerende ambassade vereist goede samenwerking tussen ambassadeurs. 

Voor dit traject plannen wij graag een afspraak om de wensen en mogelijkheden door te spreken

Deelname open training

Komt het starten van een inclusie-ambassade te vroeg voor jullie organisatie? Individuele medewerkers kunnen ook deelnemen aan de open-inschrijftraining tot inclusie-ambassadeur. Meer lezen over de training en aanmelden als individuele deelnemer kan hier.  

Meer weten? 

Wil je jouw organisatie vrijblijvend laten kennis maken met de relevantie van een inclusie-ambassade? Laat VAB dan een workshop of lezing over diversiteit en inclusie geven bij jouw organisatie. Zo kunnen collega’s en/of leidinggevenden inspiratie en kennis opdoen over de meerwaarde en de uitdagingen van openheid op de werkvloer.

Contact

Ben je geïnteresseerd in het inclusie-ambassadetraject en de methodiek? We vertellen je graag meer. Neem contact met ons op voor meer informatie of een offerte.