Start een ambassade

Je wilt een Ambassade starten. Met deze methodiek kan dat op twee verschillende manieren. De keuze voor welke optie je gaat komt neer op de vraag: Investeer je tijd en capaciteit van eigen medewerkers voor het trainen en proces begeleiden? Of investeer je in externe trainers die dit voor je regelen?  

De twee opties zijn:

  1. Zelf doen
  2. Zowel training als professionele ondersteuning inkopen bij professionals VAB

1. Zelf doen

Jouw organisatie regelt en faciliteert de oprichting van de Ambassade volledig zelf met gebruikmaking van deze methodiek. Je volgt het proces zoals beschreven in het blok methodiek. Alle tools en materialen zijn vrij beschikbaar. Door de modulaire aanpak kan je kiezen voor een eigen volgorde en/of onderdelen.  

Dit vereist wel:

  • Verdieping in de methodiek door een medewerker met minimaal HBO-WO werk- en denkniveau  
  • Beschikbare tijd voor projectmanagement  
  • Beschikbaarheid van twee trainers met voldoende kennis van autisme en/of andere vormen van psychische kwetsbaarheid voor het geven van de training  

Het voordeel van deze keuze is dat je het programma naar eigen wensen en inzichten kan aanpassen.  

De nadelen zijn: grotere tijdinvestering en het ontbreken van gedegen expertise en ervaring in het opzetten van een Ambassade. De deelnemers kunnen na het volgen van de training geen lid worden van de landelijke Vereniging Autisme Ambassadeurs. Hiervoor is een training vereist die gegeven is door de ervaren trainers van VAB. 

2. Zowel training als professionele ondersteuning door professionals VAB

Bij deze optie begeleidt een zeer ervaren en deskundig adviseur van VAB je organisatie vanaf het moment dat je hebt besloten een Ambassade op te richten, tot en met een eerste lanceringsbijeenkomst. VAB begeleidt je dus tijdens het gehele implementatieproces én verzorgt de training voor de ambassadeurs.  

Voordelen: De deskundige adviseurs hebben veel ervaring in het oprichten van Ambassades in zeer diverse sectoren (van commerciële organisaties, tot onderwijs en (semi-)overheid). Zij maken gebruik van het huidige ambassadeursnetwerk en gebruiken de opgedane ervaringen om je organisatie optimaal te begeleiden en kunnen ondersteunen in het maken van de goede keuzes. Daarnaast hebben zij ervaring in het begeleiden van groepsdynamieken. Een goed functionerende Ambassade vereist goede samenwerking tussen ambassadeurs. Het maken van heldere afspraken en het uitspreken van verwachtingen naar elkaar is essentieel. Deze optie vraagt een investering in externe expertise van VAB.  

Initiële oprichtingskosten

Lees hier wat de te verwachten (tijds)investering is bij de 2 genoemde opties