Over ons

De totstandkoming van deze methodiek 

Deze methodiek is ontwikkeld door stichting Vanuit autisme bekeken (VAB) met behulp van een subsidie van Instituut Gak. Sinds 2013 traint en ondersteunt VAB individuele autisme ambassadeurs. In de periode 2019-21 heeft VAB drie pilots uitgevoerd met het oprichten van een netwerk van zulke ambassadeurs binnen een organisatie: een Ambassade. Deze pilots vonden plaats bij grote Nederlandse organisaties (ASML, Politie, Parnassia Groep). Met de ervaringen uit deze pilots is deze methodiek ontwikkeld. 

Stichting Vanuit autisme bekeken (VAB) 

VAB is een expertiseteam op het gebied van autisme en inclusie, dat op alle niveaus gebruik maakt van ervaringsdeskundigheid. Iedereen is verschillend en VAB ziet graag dat de samenleving hierop ingericht wordt. Aansluiten bij iemands leven, luisteren en echt maatwerk organiseren, daar werken wij aan.  Voor meer informatie: www.vanuitautismebekeken.nl 

Aan de totstandkoming van deze methodiek hebben gewerkt: 

Portret van Thijs

Thijs van der Rol

Na mijn opleiding Bestuurskunde, en mijn eigen classificatie autisme, ben ik gestart als ondernemer. Ik werk als adviseur ervaringsdeskundigheid & inclusie. Naast mijn werk voor stichting VAB werk ik voor zorginstelling Parnassia. Daar ben ik, als extra rol binnen mijn functie, ook autisme ambassadeur. Mijn missie is dat iedereen in het eigen werk tot zijn recht kan komen.

Thijs van der Rol | Linkedin

Portret Anniek

Anniek Stoutjesdijk

Sinds 2018 werk ik met veel plezier als projectleider Werk en Inclusie voor Vanuit autisme bekeken. Ik ben dankbaar dat we deze waardevolle en unieke methodiek hebben mogen ontwikkelen en trots op het eindresultaat. Mijn droom is dat iedereen op eigen wijze kan floreren in een passende baan en daarbij zijn/haar potentieel maximaal benut. Het ambassadeurschap draagt daaraan bij en ik gun elke organisatie en medewerker een Ambassade (groot of klein).

Anniek Stoutjesdijk | Linkedin

Vanuit autisme bekeken aan het werk 

Sinds 2012 laat Vanuit autisme bekeken (VAB) zien welke veranderingen nodig zijn in de werkomgeving, het onderwijs, het sociaal domein en de zorg om de participatie en kwaliteit van leven van mensen met autisme en hun naasten te vergroten. Om daarmee ook onnodige maatschappelijke kosten te voorkomen. Veranderingen waarvan veel meer mensen profiteren dan alleen mensen met autisme want de druk om te presteren, aan (sociale) normen te voldoen en steeds sneller te reageren in een complexe samenleving is enorm. Steeds meer mensen ervaren hierdoor problemen, die we als het ware uitvergroot zien bij mensen met autisme. Als bij werkgevers het systeem van regels én het werkklimaat minder strikt worden ingericht op ‘de gemiddelde mens’ en meer responsief zijn op individuele behoeften, zullen veel minder (jong) volwassenen vastlopen en uitvallen op werk. Werknemers met autisme bij wie een atypische ontwikkeling herkenbaar is, hebben vaak een meer individuele benadering nodig om werk te vinden én te behouden.  

Instituut GAK 

Deze methodiek is tot stand gekomen met behulp van een subsidie van Instituut Gak. Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt in Nederland. Voor meer informatie: https://www.instituutgak.nl