Investering

Het inrichten van een ambassade vraagt een investering van aandacht, energie en tijd. Daarom is er allereerst, bij voorkeur vanuit directie, een breed gedragen steun voor dit initiatief nodig. Afhankelijk van hoeveel uw organisatie zelf doet en of er gebruik wordt gemaakt van stichting Vanuit autisme bekeken, die deze methodiek heeft ontwikkeld, zal implementatie meer of minder eigen tijd van uw organisatie kosten. 

Voor het inrichten van een Ambassade kan worden gerekend op de onderstaande inzet van mensen en middelen

Initiële investering bij oprichting

  Optie 1
Training & ondersteuning door VAB
Optie 2
Zelf doen
Training van ambassadeurs + trajectbegeleiding en -advies door stichting Vanuit autisme bekeken (VAB) Neem contact op met info@vanuitautismebeken.nl om de mogelijkheden te bespreken N/A
Tijdsbesteding per deelnemer / ambassadeur 4 trainingsdagen + intake en voorbereiding op trainingsdagen 4 trainingsdagen + intake en voorbereiding op trainingsdagen
Inzet van uw projectteam Projectleider + medewerker HR + medewerker communicatie Projectleider + medewerker HR + medewerker communicatie + interne trainers & procesbegeleider
Overige operationele kosten Eigen ruimtes en voorzieningen Eigen ruimtes en voorzieningen

Jaarlijkse kosten

Activiteit

Jaarlijkse kosten

Tijdsbesteding per ambassadeur Gemiddeld 2 uur per week
Tijdsbesteding projectmanager Afhankelijk van grootte ambassade en positionering binnen de organisatie
Budget voor activiteiten Ambassade € 5.000,- per jaar (schatting en afhankelijk van activiteiten en positionering van de ambassade)
Het later instromen van nieuwe ambassadeurs Zie Training tot autisme-ambassadeur | Vanuit autisme bekeken voor de mogelijkheden tot deelname aan de open-inschrijftraining. In overleg kan stichting VAB ook extra interne trainingen organiseren

Een nadere toelichting op bovengenoemde investeringen vind je hier

Investering vergoed krijgen 

Heeft uw organisatie SROI gelden te besteden? In veel gevallen kunt u dit besteden aan een Ambassade, in het kader van behoud en versterking van medewerkers met een psychische kwetsbaarheid. Neem hiervoor contact op met uw SROI verstrekker.