Investering

Het inrichten van een ambassade vraagt een investering van aandacht, energie en tijd. Daarom is er allereerst, bij voorkeur vanuit directie, een breed gedragen steun voor dit initiatief nodig. Afhankelijk van hoeveel uw organisatie zelf doet en of gebruik wordt gemaakt van stichting Vanuit autisme bekeken, die deze methodiek heeft ontwikkeld, zal implementatie meer of minder eigen tijd van uw organisatie kosten. 

Voor het inrichten van een Ambassade kan worden gerekend op de onderstaande tijds- en financiële investering:  

Initiële investering bij oprichting

  Optie 1
Zelf doen 
Optie 2
Training door en ondersteuning van VAB

Tijdsbesteding per deelnemer / ambassadeur

40 uur  40 uur
Tijdsbesteding van uw projectteam 350 175
Overige operationele kosten Eigen ruimtes en voorzieningen Eigen ruimtes en voorzieningen
Tarief training en advies VAB   € 25.000,-
vrijgesteld van BTW.

Jaarlijkse kosten

Activiteit

Jaarlijkse kosten

Tijdsbesteding per ambassadeur Gemiddeld 2 uur per week
Tijdsbesteding projectmanager 45 uur per jaar
Budget voor activiteiten € 5.000,- per jaar
Trainen nieuw ingestroomde ambassadeurs € 1.975,- per nieuw ingestroomde ambassadeur*

* Bij deelname open inschrijftraining. In overleg kunnen ook interne trainingen worden georganiseerd.

Een nadere toelichting op bovengenoemde investeringen vind je hier

Investering vergoed krijgen 

Heeft uw organisatie SROI gelden te besteden? In veel gevallen kunt u dit besteden aan een Ambassade, in het kader van behoud en versterking van medewerkers met een psychische kwetsbaarheid. Neem hiervoor contact op met uw SROI verstrekker.