Externe websites

VN Verdrag

Doel van het VN-verdrag handicap is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. Grondbeginselen in het verdrag zijn toegankelijkheid, persoonlijke autonomie en volledige participatie. Het is belangrijk dat de overheid bij het maken van beleid en wetgeving rekening houdt met deze grondbeginselen. In het verdrag is aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-mensen-met-een-han…

Gesprekshulp voor werk

Hoe beïnvloedt je autisme je werk? Wat heb je nodig om goed te (blijven) functioneren? Deze gesprekshulp helpt je om hier over na te denken, en om je persoonlijke aandachtspunten te bespreken met bijvoorbeeld je leidinggevende, collega's, werkgever of (job)coach.

https://www.gesprekshulp.nl/gesprekshulp-werk

Keuzehulp Coral 2.0

Het kan een lastige kwestie zijn: vertel je op je werk over je psychische aandoening of niet? Als je gaat solliciteren: open zijn of niet? En áls je open bent: wat vertel je dan, op welk moment en aan wie? CORAL 2.0 helpt je bij je persoonlijke afwegingen rond openheid over je psychische problemen op het werk.

https://www.samensterkzonderstigma.nl/stigma-en-werk/tips-en-tools/cora…

Samen Sterk Zonder Stigma

Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een samenleving waarin psychische problematiek bespreekbaar is. Samen met hun ambassadeurs, supporters en alle betrokkenen werken zij aan bewustwording van stigma en de impact ervan. Ze geven handvatten voor een gelijkwaardige, diverse en menselijke samenleving. 

www.samensterkzonderstigma.nl

Werkwebautisme

Een wegwijzer voor studie en werk bij autisme. WerkWeb-Autisme biedt een concreet en uniek web aan persoonlijke informatie om je te ondersteunen op je weg naar een leuke baan!

https://www.werkwebautisme.nl/page/gebruikershandleiding