Een product van

Stichting Vanuit autisme bekeken (VAB) 

VAB is een expertiseteam op het gebied van autisme en inclusie, dat op alle niveaus gebruik maakt van ervaringsdeskundigheid. Iedereen is verschillend en VAB ziet graag dat de samenleving hierop ingericht wordt. Aansluiten bij iemands leven, luisteren en echt maatwerk organiseren, daar werken wij aan.  Voor meer informatie: www.vanuitautismebekeken.nl 

Instituut GAK 

Deze methodiek is tot stand gekomen met behulp van een subsidie van Instituut Gak. Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt in Nederland. Voor meer informatie: https://www.instituutgak.nl